wie zijn wij?

We zijn als maatschappelijk werkers aangesloten bij de BPSW (Beroepsverenigiging voor Professionals in Sociaal Werk, voorheen de NVMW, de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers). We beschikken over ruime ervaring in het begeleiden  van cliënten en systemen met een complexe zorgvraag. We zijn (post-) HBO dan wel Academisch opgeleid in Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur en Geesteswetenschappen (Humanities).

Sinds 1 juli 2020 zijn de lidmaten/eindverantwoordelijken van Konnektzorg:

Ellen Theunissen             

Chantal Witteveen          

Joost Theunissen  MA   

Naast ons zijn er nog enkele medewerkers in loondienst, daarnaast enkele stagiairs. 

Onze eerste behuizing tot augustus 2016: De Spil ( voormalig buurthuis, stemlokaal), Heikestraat 54 5042GZ Tilburg, naast de Broekhovenseweg.

met een gevoel voor nostalgie denken we terug aan de Heikstraat…

Maar we kregen er iets moois voor terug! Van augustus 2016 tot en met augustus 2018 was onze locatie Paterstraat 89 5025KH Tilburg, tegenover het Capucijnenklooster nabij de Korvelseweg.

In dit pand waren er meer mogelijkheden voor cursus en groepsactiviteiten. Hieronder een dichtworkshop door dichter Gijs ter Haar tijdens de opening in september 2016.

De groene muur hebben we behouden in ons nieuwe pand aan het Koningsplein 217.             Vanwege behoefte aan meer ruimte voor  activiteiten hebben we gekozen voor deze locatie.