dagbesteding

 

Konnektzorg biedt dagbestedingsactiviteiten aan cliënten die nog zelfstandig wonen en het gevaar lopen thuis te vereenzamen. Ze hebben geen zicht op een betaalde baan en kunnen de aansluiting in de maatschappij verliezen. Ze zijn op zoek naar contacten met anderen en hebben behoefte aan een gezellige plek. In ons eigen pand zijn er voldoende mogelijkheden voor een gevarieerd aanbod. Gezien de onzekerheid en angst die veel mensen ervaren en het risico op een isolement, is het noodzakelijk dat ieders hulpvraag zijn actualiteit behoudt en opvolging krijgt. Ons team is voortdurend in de weer om het programma bij te stellen en contact te houden met de cliënten.  We werken met een kleine groep.

 

Doelstelling van de dagbesteding

Wij bieden iedere cliënt een zinvolle passende dagbesteding, waar de cliënt zich aan het einde van de dag tevreden over kan uiten.

Om onze doelstelling te bereiken werken we volgens onze visie.

Onze visie op dagbesteding

Onze cliënt staat centraal. Daarmee bedoelen we dat iedere cliënt bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn dagbesteding. Iedere cliënt die onze dagbesteding bezoekt heeft recht op de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft. Wij staan voor persoonlijke aandacht!

De begeleiders

Onze rol als begeleider is ondersteunen, begeleiden, helpen waar nodig. Wij motiveren, stimuleren en geven vooral veel complimenten. Hierdoor zien we bij onze cliënten het zelfvertrouwen en de betrokkenheid groeien. We zijn ons ervan bewust dat we een voorbeeldfunctie hebben. We kiezen ervoor zelf in de groep te mee te doen, naast onze cliënten. We zorgen er dag in dag uit voor dat de sfeer in de groep goed en gezellig is. Het is belangrijk dat ieder die onze dagbesteding bezoekt plezier heeft en zich thuis voelt. De medewerkers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de individuele cliënt. Een vaste activiteit is het gezamenlijk nuttigen van de (warme) lunch.

Aantal dagdelen

Konnektzorg biedt dagbesteding voor één of meer dagdelen per week. Afname is afhankelijk van de indicatie. Het aantal deelnemers per groep kan variëren tot ongeveer 10 personen per dag.

 

voorbeelden van activiteiten

  • bespreken van onderwerpen uit het nieuws
  • diverse kook- en bakactiviteiten: samen koken en natuurlijk (samen) eten
  • (ouderwetse) gezelschapsspelen
  • activiteiten gericht op bewegen sport, we beschikken over een eigen sportafdeling
  • creativiteitsactiviteiten waaronder schilderen en handenarbeid
  • voorlichting gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen
  • activiteiten gericht op maatschappelijke participatie: bezoek aan museum e.d.
  • doelgroep activiteiten b.v. vrouwenavonden

Bij gelegenheid zijn er buitenactiviteiten.