visie & missie

Visie

Onze cliënt staat centraal.

Daarmee bedoelen we dat iedere cliënt bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn of haar hulpverlening. Iedere cliënt die door onze instelling begeleid wordt heeft recht op de aandacht en begeleiding die hij of zij nodig heeft. Wij staan voor persoonlijke aandacht! De Latijnse term ‘inter-esse’ betekent veel meer dan interesse tonen. Het betekent ‘aanwezig zijn’, present zijn.

Iedere mens is een unieke persoon, die niet is te herleiden tot een etiket, dat daar in het verleden door anderen is opgeplakt of bepaald is door een diagnose, vaak een momentopname, of een beperking, waarvan de oorzaak niet altijd meer te achterhalen is. Bij Konnektzorg willen we de mens zelf centraal zetten, met de hulpverlening sturen vanuit de bijbehorende hulpvraag. Dit bereiken we door een laagdrempelige benadering, een afwisselend aanbod aan activiteiten en dagbesteding.

Missie

Iedere mens verdient een plekje op deze wereld. Dat is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend, zeker wanneer iemand keer op keer wordt afgewezen of wanneer een eerder hulpverleningstrajecten is mislukt. In de eerste plaats willen wij ‘er zijn’ (inter-esse, ‘aanwezig zijn’ in het Latijn) voor onze veelal kwetsbare cliënten. Mensen worden gezien, niet de stoornis, of de problematiek, maar de mens, in al zijn behoeften, kortom op de verschillende levensgebieden. Hierbij is zingeving, weer perspectief bieden, zin in het leven krijgen, vaststellen van doelen, zien wat het verschil kan maken, een belangrijk onderdeel. We ondersteunen op de verschillende levensgebieden, maken onder meer gebruik van de ‘presentiebenadering’. Wat je doet als hulpverlener moet mensen niet nog afhankelijker maken maar richting geven zodat de mens op den duur weer in staat is om de eigen richting te bepalen. Met onze ketenpartners werken we samen aan dezelfde missie, want samen staan we sterk. Dit onder meer zijn beheerders van financiën (bewindvoerders), mentoren, Gemeente Tilburg, juristen, andere instellingen voor maatschappelijke zorg, medisch specialisten zoals huisartsen, GGZ Breburg, sportcoaches, etc. De cliënt wordt gestimuleerd of geholpen om op het juiste moment bij het juiste loket of op de juiste plek te komen. De basisvoorzieningen zoals woning en onderkomen, financiën, praktische voorzieningen en daginvulling, dienen in de nabijheid te zijn, binnen een termijn die overbrugbaar is.  Wanneer de mens bovendien gezien wordt, niet alleen in al zijn noden, maar ook in de kwaliteiten, kan de zelfstandigheid, de veerkracht, het zelfvertrouwen en de regie over het eigen leven weer terugkomen.