wie zijn wij?

Als maatschappelijk werkers zijn we aangesloten de BPSW (Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk, voorheen de NVMW, de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers). We beschikken over ruime ervaring in het begeleiden  van cliënten en systemen met een complexe zorgvraag. We zijn (post) HBO dan wel Academisch opgeleid in Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur en Geesteswetenschappen.

Van 2003 tot 2009 waren Ellen Theunissen en Joost Theunissen betrokken bij maatschappelijke- en verslaafdenzorg bij De Hoop GGZ te Dordrecht. Ellen was daarnaast vanaf 1999 betrokken bij de opzet van  de Dak- en Thuislozenopvang van het Leger Des Heils in Terneuzen, diverse afdelingen van SMO Traverse Tilburg, diverse afdelingen van SMO Breda (o.a. Bavel en Oosterhout) en daarna opnieuw werkzaam bij Traverse als ambulant woonbegeleider 2009-2011. Verder was ze werkzaam bij de Dubbele Diagnose Groep van het RIBW Tilburg van 2011 to 2013. Daarnaast was zij vanaf 2009 werkzaam als ZZP-er in de zorg. Van 2009 tot 2011 werkte Ellen aan de professionalisering van Stibasa (Stichting De barmhartige Samaritaan) Eindhoven. Ook de andere lidmaten van Konnektzorg werkten in eerste instantie mee aan de opzet van project begeleid wonen in TIlburg vanaf 2013. Joost was daarnaast al vanaf 1999 verbonden aan diverse scholen,  werkte met zorgleerlingen, was o.a. mentor en coach voor autistische leerlingen, naast beeldend docent coördinator van culturele activiteiten. De laatste school was het Willem van Oranje College te Waalwijk. Net als Joost was Kim van Vugt in eerste instantie opgeleid als vormgever en werd later werkzaam in het zorgverband als MWD stagiair, ontwikkelde zich als snel tot een volleerd maatschappelijk werker en specialiseerde zich tot GGZ agoog en zorgindicatiesteller. Evenals Kim was Chantal Witteveen in eerste instantie HBO stagiair in het zorgverband, kreeg later een dienstverband en werd daarna lidmaat. Vanaf de oprichting van konnektzorg in 2015 hebben ook anderen, zoals Milou, Els, Renee, Summer, Jaimy, Sven en Levi hun ervaring benut en hun schouders onder de werkzaamheden gezet en er mede voor gezorgd dat Konnektzorg begon zoals het nog steeds is: de client staat centraal.

Sinds 1 januari 2018 zijn de lidmaten/eindverantwoordelijken van Konnektzorg:

Ellen Theunissen   

Kim van Vugt                Joost Theunissen MA  

Chantal Witteveen  

Onze eerste behuizing tot augustus 2016: De Spil ( voormalig buurthuis, stemlokaal), Heikestraat 54 5042GZ Tilburg, naast de Broekhovenseweg.

met een gevoel voor nostalgie denken we terug aan de Heikstraat…

Maar we kregen er iets moois voor terug! Van augustus 2016 tot en met augustus 2018 was onze locatie Paterstraat 89 5025KH Tilburg, tegenover het Capucijnenklooster nabij de Korvelseweg.

In dit pand waren er meer mogelijkheden voor cursus en groepsactiviteiten. Hieronder een dichtworkshop door dichter Gijs ter Haar tijdens de opening in september 2016.

De groene muur hebben we behouden in ons nieuwe pand aan het Koningsplein 217.             Door een breder aanbod aan activiteiten hebben we gekozen voor deze locatie.