dagbesteding

Konnektzorg biedt dagbestedingsactiviteiten aan cliënten die (al dan niet met een partner) nog zelfstandig wonen, maar die om fysieke of sociale reden extra begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier cliënten:

-die thuis dreigen te vereenzamen en de gezelligheid willen opzoeken

-die op zoek zijn naar contacten met anderen

-die geen zicht hebben op een betaalde baan en de aansluiting in de maatschappij dreigen te verliezen

Onze doelstelling

Wij bieden iedere cliënt een zinvolle passende dagbesteding waar de cliënt zich aan het einde van de dag tevreden over uitlaat.

Om onze doelstelling te bereiken werken we volgens onze visie.

Onze visie

Onze cliënt staat centraal.

Daarmee bedoelen we dat iedere cliënt bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn dagbesteding. Iedere cliënt die onze dagbesteding bezoekt heeft recht op de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft. Wij staan voor persoonlijke aandacht!

  

De begeleiders

Onze rol als begeleider is ondersteunen, begeleiden, helpen waar nodig. Wij motiveren, stimuleren en geven vooral veel complimenten. Hierdoor zien we bij onze cliënten het zelfvertrouwen en de betrokkenheid groeien. Als begeleiders zijn we ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Daarom kiezen we ervoor om in de groep te participeren. We werken samen met maar soms ook naast onze cliënten. We zorgen er dag in dag uit voor dat de sfeer in de groep goed en gezellig is. Het is belangrijk dat een ieder die onze dagbesteding bezoekt plezier heeft en zich op z’n gemak voelt.

Aantal dagdelen

Dagbesteding bij konnektzorg biedt begeleiding voor één of meer dagdelen per week. Afname is afhankelijk van uw indicatie. Het aantal deelnemers per groep kan variëren tot ongeveer 10 personen per dag. De medewerkers houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en behoeften van de individuele cliënt. Zij bieden vanuit deze visie een dagelijks programma met activiteiten aan. Een vaste activiteit is bijvoorbeeld het gezamenlijk nuttigen van de (warme) lunch.

Activiteiten algemeen

Bij de activiteiten die worden aangeboden wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groep, de achtergrond en de interesses van de cliënten. Speciale aandacht wordt geschonken aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten en het behouden van aanwezige vaardigheden.

Een voorbeeld van onze activiteiten:

  • bespreken van onderwerpen uit het nieuws
  • diverse kook- en bakactiviteiten: samen koken en natuurlijk samen eten
  • (ouderwetse) gezelschapsspellen
  • activiteiten gericht op bewegen sport ( fitness, hardlopen)
  • creativiteitsactiviteiten waaronder schilderen en handenarbeid
  • voorlichting gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen
  • activiteiten gericht op maatschappelijke participatie: bezoek musea e.d.
  • doelgroep specifieke activiteiten b.v. vrouwenavonden.